Organisatie


Op onze school zitten bij aanvang van het schooljaar 2018 - 2019  200 kinderen, verdeeld over de KB, kleuterbouw, Unit 1, dat zijn de groepen 3,4 en 5 en Unit 2, de groepen 6,7 en 8. De kinderen zitten gemiddeld twee schooljaren in één bouw. We hebben er voor gekozen om de kinderen van verschillende leeftijden in één groep bij elkaar te plaatsen. Jongste en oudste kinderen leren van elkaar. Het is goed dat kinderen elkaar leren helpen, maar ook dat zij leren om geholpen te worden.

Onze school kent de volgende units:

De KB bestaat uit twee groepen 1/2.
Unit 1 bestaat uit een enkele groep 3, waar we na de kerst wellicht een aantal leerlingen van groep 2 in de ochtend aan toevoegen en twee groepen 4/5.
Unit 2 bestaat uit twee groepen 6/7 en twee groepen 8.
Binnen de unit en de school in groter verband maken we afspraken om de doorgaande lijn goed te waarborgen.

Op school volgen we de ontwikkelingen van Teamonderwijs op Maat (TOM) op de voet. We hebben een aantal principes al in de praktijk vormgegeven. Kort samengevat ziet de ontwikkeling er als volgt uit, in plaats van:

van vaste leergroepen                   naar wisselende leergroepen
van autonome leraar                     naar teamwerk
van mijn klas                                    naar onze kinderen
van alleskunner                               naar teamteacher


We zijn zeer zorgvuldig in het invoeren van van deze uitgangspunten. Natuurlijk zullen we bij elke beslissing een gedegen afweging maken of die voor de kinderen en voor de school waarde heeft en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Daarnaast willen wij de kinderen voorbereiden op vaardigheden die zij in de 21-ste eeuw nodig hebben en voor beroepen waarvan wij het bestaan nog niet eens kennen.

Van onze manier van werken krijgt u een impressie in het volgende fragment op leraar24 (een online platform van, voor en door leraren.)

http://www.leraar24.nl/video/details/24,1199/tom-passend-onderwijs