Wie zijn wij?


De Kinderkring is een protestants-christelijke basisschool. We werken vanuit het Christelijk geloof en de waarden zoals die in de Bijbel zijn verwoord. Daar horen voor ons aandacht en ruimte voor andere godsdiensten bij, evenals het respecteren van de waarden die daarin worden verkondigd.
 

Missie van CBS de Kinderkring "hier staan we voor"

                                                        Waar kinderen samen groeien
 

Visie van CBS de Kinderkring  "hier gaan we voor"

 

Veilig en vertrouwd

Op de Kinderkring werken we aan een klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig weten, zich geaccepteerd en op hun plaats voelen. Ieder is uniek en heeft eigen sterke en minder sterke kanten.

Hierbij denken we aan:

* relatie  
* interesse  
* betrokkenheid  
* plezier  
* kanjertraining


Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

We richten ons op de mogelijkheden en kracht van mensen voor nu en later. We werken vanuit een basisvertrouwen. We zetten in op een groeiend bewustzijn van het eigen kunnen. We spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en begeleiden de kinderen naar steeds grotere zelfstandigheid. De kinderen kennen de doelen van wat op school aan de orde komt en worden zo eigenaar van hun leerproces.

Hierbij denken we aan:

* interactie/communicatie  
* dag- en weekplanning  
* portfolio  

* zelf kiezen  
* nadenken en praten over eigen gedrag en werk


Samenwerking

Op de Kinderkring wordt door veel tijd besteed aan leren van en met elkaar. Elkaar begrijpen, helpen en hulp kunnen accepteren vinden we belangrijke vaardigheden voor nu en later.

Hierbij denken we aan:

* jongste en oudste kinderen in de basisgroep  
* overleggen mag   
* bovenbouwkinderen hebben een kleutermaatje  
* coöperatieve werkvormen
* open lokaaldeuren en flexibele werkplekken

 

Vernieuwend en deskundig

De Kinderkring heeft een traditie van zoeken naar aansluiting bij de nieuwste onderwijsinzichten. We stemmen ons onderwijs weloverwogen op de laatste ontwikkelingen af. Met altijd als doel het kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Hierbij denken we aan:

* studiemomenten met externe en interne deskundigen   
* leerkrachten zien elkaar aan het werk en bereiden samen lessen voor.  
* intervisie met andere TOM-scholen  
* Gebruik van digitale middelen, leren programmeren  
* Streven naar 100% betrokkenheid