Kleuterbouwde juffen Jolanda, Kitty, Margreet, Ingrid en Pauline


Welkom in de kleuterbouw!

 

Hoe verloopt een dag in de kleuterbouw?

Binnenkomen van de kinderen:
Om 8.20 uur gaat de deur open en komen de kinderen binnen, ze hangen hun jas op en komen naar hun klas. 
De kinderen starten elke dag in de kring van hun eigen basisgroep. 
In de klas zoeken de kinderen hun plaats. 
Ze doen hun tas onder in de bank of als ze op een stoeltje zitten aan hun stoel en hangen hun naamkaartje op het planbord. 
Ouders/verzorgers nemen afscheid buiten de kring, omdat het in de kring anders erg vol wordt.
De kinderen zwaaien nog even en bij de 2e bel, om 8.30 uur, gaat de schooldag beginnen! 
         

Beginnen in de kring
De dag beginnen we in de kring. We zeggen elkaar goedemorgen, daarna kijken we 
welke dag en datum het is. De klassenbeurten mogen dit op de klassenkalender aangeven. 
De schooldagen hebben verschillende kleuren: maandag is rood, dinsdag blauw, woensdag geel,
donderdag groen en vrijdag roze. Deze kleuren gebruiken we van groep 1 t/m 8.


Het weer wordt besproken en de de dagritmekaarten. Op deze kaarten zien de kinderen wat zij die ochtend of middag gaan doen.
Hierna volgt een verhaal uit de christelijke methode 'Kind op Maandag' met een avontuur van de handpoppen Mies en Max of een bijbelverhaal, de vertelkring, een les 'Kriebels in je buik' van de GGD of een les in sociaal-emotioneleontwikkeling uit de methode 'Kanjertraining' (zie hiervoor eventueel www.kanjertraining.nl).
    

Na de kring gaat de ene groep binnen spelen/werken in beide lokalen en de hal, en de andere groep gaat buiten spelen. Na het eten en drinken wisselt dit.
Zo is er veel ruimte en aandacht voor de kinderen.

Spelen/werken rond een thema
Bij het spelen/werken plannen de kinderen met hun naamkaartje een activiteit op het planbord.
Op het planbord hangen foto's met diverse speel-/leerhoeken. De kleuters leren zoveel mogelijk spelenderwijs, rond een thema. Zo zijn ze gemotiveerd en betrokken en leren ongemerkt heel veel!
 

Er is heel wat te kiezen voor de kinderen omdat ze mogen spelen in alle ruimten van de kleuterbouw. Niet alleen in de twee lokalen, maar ook in de hal zijn speel- en leerhoeken ingericht.

Werkkaart:
De kinderen krijgen te maken met verplichte taken en vrijere opdrachten en spelmomenten.
De verplichte taken staan op een werkkaart die per thema voor 3 tot 5 weken wordt gemaakt.
Van het spelen, samenwerken en overleggen nemen de kinderen geen zichtbaar resultaat mee naar huis.


Leren met en van elkaar:
In onze kleutergroepen zitten kinderen van 4 t/m 6 jaar door elkaar. Kinderen ontwikkelen zich door met elkaar te spelen. Hierdoor leren kinderen bijvoorbeeld onderling afspraken te maken en samen te werken.
De jongste kleuters hebben vooral behoefte aan veiligheid. Vanuit dat gevoel van veiligheid durven kinderen zich open te stellen voor nieuwe indrukken. Ze willen meedoen en erbij horen.
De kinderen hebben er behoefte aan om de grote mensenwereld na te spelen. Dat doen ze in de verschillende hoeken die we in de klassen en in de hal hebben ingericht.
De kinderen hebben interesse in rekenen, schrijven en lezen, want dat hoort bij die grote mensenwereld! In de rekenhoek, bij het digibord, op de computers en iPads, in de lees-/schrijfhoek en door het doen van spelletjes, bieden we de kinderen op allerlei niveaus activiteiten op dat gebied aan.


Buiten spelen:
Ook buiten valt van alles te beleven en te ontdekken. In de schuur staat een heleboel
buitenspeelgoed waarmee de kinderen kunnen spelen. Op het kunstgras is het ook heerlijk om te stoeien, rennen of gezellig vadertje en moedertje te spelen.

  

Eten en drinken
Na het opruimen gaan we rond 10 uur eten en drinken in de kring. Alle kinderen mogen nu hun tas pakken met iets te drinken en te eten. Onze voorkeur gaat uit naar groente of fruit. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn fruitdagen. Tot eind april krijgen we vanuit een Europees fonds gratis schoolfruit. Op het mededelingenbord in de hal staat welk fruit we die week krijgen.

Voor het eten zingen we een fruitlied of ‘smakelijk eten, smakelijk drinken’. Tijdens het eten en drinken leest de juf een prentenboek voor, mogen de kinderen naar een digitaal prentenboek kijken, gaan we verder met een vertelkring of mogen de kinderen een boekje pakken om te lezen.
 
Kringen
De kleine kring: 
In de kleine kring krijgt een klein groepje kinderen extra uitdaging of juist extra oefening
op het gebied van taal, rekenen of motoriek.
We stellen de onderwijsbehoeften van het kind voorop door het passend onderwijs te bieden. Daarom werken wij met deze 'kleine kringen'.
Zit uw kind in een kleine kring? Dan informeren we u hier van tevoren over.

De wisselkring: eenmaal per week wordt een les techniek, dans, drama of muziek gegeven. 

Engels
In 2012 zijn we gestart met Engels. Voor groep 1 en 2 houdt dit in dat hen tweemaal per week Engels wordt aangeboden. Om verwarring en vermenging Engels/Nederlands te voorkomen, wordt altijd visueel duidelijk gemaakt dat het om Engels gaat, met de handpop Monkey.
Er wordt in de kleuterbouw alleen nog met luisteren, spreken en zingen gewerkt. De kinderen zingen de liedjes al enthousiast mee! 's Middags
's Middags is er een afwisselend programma. Er is een leerkring rekenen of taal alleen met de jongste of juist oudste kleuters. De andere kinderen doen dan een zelfstandige activiteit. 

Hierna gaan de kinderen weer buiten spelen of binnen spelen/werken. 

Gymmen: Gymschoenen + gymbroek mee
De kleuters gymmen tweemaal per week in de speelzaal op school. Op regenachtige dagen kunnen ze hier in plaats van buiten spelen lekker rennen en spelen. Ook doen we hier wel eens een reken-/taal- of kanjertraining spel.
De kinderen gymmen in het hemd of t-shirt dat zij die dag aanhebben. We vragen om uw kind gymschoenen en een gymbroekje mee te geven in een kleine stoffen tas (allen voorzien van naam graag!).
Deze tas blijft de hele week op school.
Voor iedere vakantie geven we de gymspullen mee naar huis om de schoenen te passen en kleding te wassen. Graag ontvangen we de gymspullen na de vakanties weer terug.

  

Naar huis
Voordat we naar huis gaan zingen we nog een lied. 
Hierna komen de kinderen van 1/2a uit de deur van hun eigen lokaal, de kinderen van 1/2b komen uit de hoofdingang van de kleuterbouw.
De ouders/verzorgers of de BSO wachten voor de uitgangen de kinderen op. 

Wat hebben we fijn gewerkt, gespeeld en plezier gemaakt vandaag.
Tot ziens op de volgende schooldag!