Kleuterbouwde juffen Jolanda, Kitty, Margreet, Ingrid en Pauline

Aangeboden letters

 
De letter(s) die we dit schooljaar hebben aangeboden ziet u op het prikbord in de hal.   
De letterklanken spreken we als klank uit, bijv.: lll, tuh, sss, eh, nnn, huh, buh, ih, puh
Deze klanken helpen de kinderen om later makkelijker te leren lezen.

Iedere twee schoolweken wordt een nieuwe letterklank aangeboden m.b.v. de methode Spreekbeeld (zie hieronder). In de klas staat een lettertafel waarop aandacht wordt gegeven aan deze nieuwe letter: de klank en de vorm.
We bieden de letter aan, zoeken spullen met de letterklank, de oudsten maken een bijbehorend werkblad en doen verwerkingsopdrachten. Ook wordt de letterklank opgehangen boven de lees-/schrijfhoek in de hal (voor de speelzaal).

De methode 'Spreekbeeld'
Deze methode helpt kinderen om m.b.v. een gebaar en een afbeelding de aangeboden letterklanken en
-symbolen beter te kunnen onthouden.
Ook helpt het kinderen de klank goed uit te spreken door het bijbehorende gebaar. 
Zie www.spreekbeeld.nl voor meer informatie.

de lettertafel.  
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Leuke en leerzame apps / websites:

Op de iPad staat onder andere:
- Letterschool
- Lola's trein

Hieronder staat een greep uit de websites die we op school regelmatig gebruiken op het
digitale schoolbord: 

www.schoolbordportaal.nl - Kies voor 'home kleuterportaal'.

www.cyberkidz.nl kies 'rekenen' groep 1 of 2
www.rekenweb.nl kies 'spelletjes' groep 1 of 2