Team 2018-2019


           
  naam functie(s) werkdagen
Marianne Hebbink directeur variabele dagen
4 dagen per week
Ellen Bultman intern begeleider
lid BCO
lid MR
dinsdag
woensdag
donderdag
Jolanda Geers leerkracht 1/2A
 
maandag
dinsdag
Kitty Hartsinck leerkracht 1/2A
coördinator VVE


pluskring 1 t/m 4
woensdag om de week
donderdag
vrijdag

woensdag om de week
Margreet Blom leerkracht 1/2B
bouwcoördinator KB

maandag
dinsdag
woensdag om de week
 
Saskia Kok leerkracht 1/2B
leescoördinator
contactpers. ouders/leerlingen
donderdag
vrijdag
Pauline Kortekaas leerkracht 1/A

leerkracht 1/2B
woensdag om de week

woensdag om de week
Heleen Wilschut leerkracht 3
coördinator Engels
maandag
dinsdag
      Christel Muntinga  leerkracht 3 woensdag
donderdag
vrijdag
 
Fransijn de Boer leerkracht 4/5A
lid MR
coördinator Kanjertraining
hele week
Matthijs van Gils LIO-er 4/5A maandag
dinsdag
Kim Vrisekoop   leerkracht 4/5B
coördinator Kanjertraining
coórdinator KijkKunst
maandag
dinsdag
woensdag om de week
    Jessica Blokland leerkracht 4/5B
coödinator cultuureducatie


groep 5
extra ondersteuning
woensdag om de week
donderdag
vrijdag

vrijdagmiddag
dinsdag
Bea van der Kolk leerkracht 6/7A
taal/spelling/BL-coördinator
maandag
dinsdag
woensdag
Ria Boogaarts
leerkracht 6/7A

 
donderdag
vrijdag
Jeroen Schreurs leerkracht 6/7B de hele week
Tom Roeloffs LIO-er 6/7B maandag
dinsdag
Joris van Veen leerkracht 8A
I-coach (dinsdag om de week)
plusklas (dinsdag om de week)
lid MR
lid MT
hele week
Sam Haarmans
LIO-er 8A
 
maandag
dinsdag
    Carine Dam leerkracht  8B
coördinator TOM
contactpers. ouders/leerlingen

extra ondersteuning
maandag
dinsdag
woensdag

donderdagochtend
Wouter van der Geer leerkracht 8B
coördinator rekenen
donderdag
vrijdag
Marisa Brouwer onderwijsassistent
maandag
woensdag
donderdag
 
Hadassa de Feniks onderwijsassistent
dinsdag
vrijdag
Harm van der Wilk gymleerkracht donderdag
Maartje Hillege extra ondersteuning vrijdag
Jeanette Reitsema administratieve ondersteuning maandagochtend
woensdagochtend
  meneer Bregman vrijwilliger            dagelijks