Team 2017-2018


 
  naam functie(s) werkdagen
Marianne Hebbink directeur variabele dagen
3 dagen per week
Ellen Bultman intern begeleider
lid BCO
lid MR
intern vertrouwenspersoon
dinsdag
woensdag
donderdag
Margreet Blom leerkracht 1/2A
bouwcoördinator KB
maandag
dinsdag
woensdag
Kitty Hartsinck leerkracht 1/2A
coördinator VVE

leerkracht 1/2B

plusgroep
donderdag
vrijdag

woensdag om de week

woensdag om de week
Jolanda Geers leerkracht 1/2B
maandag
dinsdag
 
Saskia Kok leerkracht 1/2B
leescoördinator
contactpers. ouders/leerlingen
woensdag om de week
donderdag
vrijdag
Fransijn de Boer leerkracht 3/4A
lid MR
bouwcoördinator OB
coördinator Kanjertraining
hele week
         Heleen Wilschut leerkracht 3/4B
coördinator Engels

maandag
dinsdag
 
Christel Muntinga leerkracht 3/4B woensdag  
donderdag
vrijdag
 Jessica Blokland  leerkracht 5/6B
coödinator cultuureducatie
de hele week
       Kim Vrisekoop leerkracht 5/6A
coördinator Kanjertraining
coórdinator KijkKunst
maandag
dinsdag
woensdag
Ria Boogaarts leerkracht 5/6A
bouwcoördinator MB
coördinator rekenen

donderdag
vrijdag
Jeroen Schreurs leerkracht 7/8A de hele week
Carine Dam leerkracht  7/8B
coördinator TOM
contactpers. ouders/leerlingen
maandag
dinsdag
Joris van Veen
leerkracht 7/8B
bouwcoördinatorBB
plusklas
lid MR
lid MT

 
dinsdag MT +plusklas
woensdag
donderdag
vrijdag
        Bea van der Kolk leerkracht 7/8C
taal/spelling/BL-coördinator
maandag
dinsdag
woensdag
Lisa Prins leerkrachtondersteuner
5 t/m 8

leerkracht 7/8C
maandag
dinsdag
woensdag

donderdag
vrijdag
Marisa Brouwer onderwijsassistent
dinsdag
woensdag
donderdag
 
Hadassa de Feniks onderwijsassistent maandag
dinsdag
vrijdag
Wietske Dienske I-coach halve dag per week
Wouter van de Geer LIO-er  
7/8B
(Leerkracht In Opleiding)
maandag
dinsdag
Jeanette Reitsema administratieve ondersteuning maandagochtend
woensdagochtend
  meneer Bregman vrijwilliger            dagelijks