Oudercommissie


Wij hebben op de Kinderkring een actieve oudercommissie. Deze commissie behartigt de belangen van de leerlingen in de ruimste zin van het woord. Jaarlijks wordt aan alle ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel weinig geld beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Deze gelden zijn sfeer- en kwaliteitsverhogend voor onze leerlingen. Hierbij kunt u denken aan bijdragen voor het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasfeest, dammen-schaken, nieuwe boeken voor de bibliotheek, cadeautjes voor zieke kinderen en kinderen die communie doen en het afscheidsfeest voor groep 8. Daarnaast kunnen we iets extra´s verzorgen in de vorm van lekkernijen en drinken tijdens de avondvierdaagse, het schoolkamp en de schoolreisjes. Ook krijgen ouders die rijden voor het schoolzwemmen een vergoeding uit het schoolfonds.
De activiteiten van de oudercommissie zijn onder andere:

‚Äč
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons op ockinderkring@gmail.com

Rodger de Hollander (voorzitter)
Dominique Dijkmans (secretaris)
Cora van der Schoor en Jennifer de Vos (penningmeester)