Overige informatie


Folder over luizen
Een folder met informatie over de bestrijding van luizen.

Herziene richtlijn luizenbestrijding
16 maart jl. was het Landelijke Luizendag. Op die dag zijn de richtlijnen m.b.t. de bestrijding van luizen veranderd. In dit document vindt u de meest in het oog springende veranderingen.

Opvoedbureau
Als u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u hier kijken.

Kinderen en angst
Voor meer informatie over het omgaan met angsten bij kinderen.

Kanjertraining
Op school werken wij met de Kanjertraining voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Als u daar meer over wilt weten, kunt u meer informatie vinden onder deze link.

Kennisnet voor ouders
Hier vindt u allerlei handige en nuttige informatie voor ouders met kinderen in het basisonderwijs.

Bibliotheek Rijn en Venen; makkelijk lezen plein
Voor meer informatie over het makkelijk lezen plein, klikt u op bovenstaande link.